شعید گمنام مازدرانی /دواره بوی خوش بموعه یارون فضا پر بیّه از عطرِ شهیدون | بلاگ

شعید گمنام مازدرانی /دواره بوی خوش بموعه یارون فضا پر بیّه از عطرِ شهیدون

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

‍ شهید گمنام که مادرش با چشم انتظاری از دنیا رفت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✔️✔️✔️🌹

دواره بوی خوش بموعه یارون
فضا پر بیّه از عطرِ شهیدون

خون شهید تا وقتی که دره جوش
وشونه اسم و رسم نونه فراموش

وضو گیرمه مره بهووه الهام
هاکنم ذکری از شهید گمنام

برای دین جان ره فدا هاکرده
پیش حق مرتبه پیدا هاکرده

بعد از سی سال بعینه امه مهمون
زیارت کمبی پلاک و استخون

اگر مار ندارنی بناله زار زار
نواجش هاده بواشه بی قرار

زنان جای ته مار و جای خاخر
عزا بر پا کندنّه همه یکسر

جای مار اینجوری کندنّه زاری
مره بکوشته ته چش انتظاری

هر روز شو مه چش دهیعه در راه
کی انه از سفر آسمون ماه

مره ته انتظاری پیر هاکرده
مره از جان شیرین سیر هاکرده

هر شو ته عکس دیّه مه سرِ بالا
برمه برمه ته جه کردمه نجوا

پسر مهربون و ته مار بمیره
گم بیّه نشون و ته مار بمیره

پسر پسر بتمه جان دربورده
ندیعه تره آخر سفر بورده

(صفا )ته اجر با شهدا بواشه
صف شهیدون تنه جا بواشه

شاعر قاسم جناتیان قادیکلایی

عطرِ شهیدون

خون شهید تا وقتی که دره جوش
وشونه اسم و رسم نونه فراموش

وضو گیرمه مره بهووه الهام
هاکنم ذکری از شهید گمنام

برای دین جان ره فدا هاکرده
پیش حق مرتبه پیدا هاکرده

بعد از سی سال بعینه امه مهمون
زیارت کمبی پلاک و استخون

اگر مار ندارنی بناله زار زار
نواجش هاده بواشه بی قرار

زنان جای ته مار و جای خاخر
عزا بر پا کندنّه همه یکسر

جای مار اینجوری کندنّه زاری
مره بکوشته ته چش انتظاری

هر روز شو مه چش دهیعه در راه
کی انه از سفر آسمون ماه

مره ته انتظاری پیر هاکرده
مره از جان شیرین سیر هاکرده

هر شو ته عکس دیّه مه سرِ بالا
برمه برمه ته جه کردمه نجوا

پسر مهربون و ته مار بمیره
گم بیّه نشون و ته مار بمیره

پسر پسر بتمه جان دربورده
ندیعه تره آخر سفر بورده

(صفا )ته اجر با شهدا بواشه
صف شهیدون تنه جا بواشه

شاعر قاسم جناتیان قادیکلایی

+ نوشته شده توسط قاسم جناتیان قادیکلائی در چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۶ و ساعت 14:54 |
...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 12:04