پند/بیا جانا زخود دور کن بلا را

ساخت وبلاگ
چکیده : بیا جانا زخود دورکن بلا رابرای درد خود بستان دوا رادراین دنیا که مثل میهمانیمبند دل این سرای بی وفا ... با عنوان : پند/بیا جانا زخود دور کن بلا را بخوانید :
بیا جانا زخود دورکن بلا را
برای درد خود بستان دوا را
دراین دنیا که مثل میهمانی
مبند دل این سرای بی وفا را

...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : جمعه 26 آذر 1395 ساعت: 11:15