شاه چراغ | بلاگ

شاه چراغ

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

احوالات احمدابن موسی ع ملقب به شاه چراغ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

شهزاده احمد ای توئی خورشید خاور/فرزند موسائی رضا را تو برادر
در فضل وتقوا وادب تو برترینی/عابدترین عابد زبعد شاه دینی
شیری به عالم زانکه تو ازنسل شیری/مانند جدت درنبردت تو دلیری
باسه هزارتن هاشمی چون از مدینه/از بهر دیدار آمدی ای بی قرینه
بودی سفیر از جانب شاه خراسان/بیعت شد افزون گشته مامون زان هراسان
مرد وزن شیراز همه پشت تو بودند/چون مردم بی بخرد کوفه نبودند
مامون نوشت بر قتلغ بی دین کافر/ره را ببندد بر سفیر شاه خاور
شد جنگ آغاز وتوهم مرد نبردی/نام علی را تو دوباره زنده کردی
شد مقتلت شیراز ،همانجا مدفن تو/شد رخت خونینت همانجا کفن تو
شد سالها وکس نداشت از تو نشانی/تقدیر نبوده توبدون قبر بمانی
شبهای جمعه نوری از قبر گشته روشن/میکرد صحرا را پر ازانوار وگلشن
تا پیرزن دید آنچنان وضع وجلالی/از مرقد عالی مقامی گشته حالی
برپادشاه کرده بیان این ماجرا را/شدعضدالدوله مصمم این چرا را؟
تایک شب جمعه خودش بر کشف این راز/برکلبه آن پیرزن رفتن نمود ساز
گفتا توای مادر براین قبر خوب نظر کن/هر وقت چراغی دیده ای من را خبرکن
شه شدبخواب،اوهمچنان بودقائمشهر
ار/تاپادشاه را زان چراغ سازد خبردار
تادید نور آن پیر زن گردیده بیتاب/شاه،چراغ شاه،چراغ برخیز ازخواب
ازآن جهت شاه چراغ شد لقب آن/والله واعلم این خبر بود عقب آن


شاعر قاسم جناتیان قادیکلایی/قائمشهر

تقدیم به قاسم زارعی

چراغ,شاهچراغ فرزند کدام امام است,شاهچراغ که بود,چراغ مقبره کیست,چراغ مقبره,شاهچراغ (ع),شعر شاهچراغ,شاهچراغ داستان,سایت شاهچراغ,حرم چراغ,...
نویسنده : بازدید : 29 تاريخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 ساعت: 15:18