ولادت علی ع سرود مازندرانی سبک مه دل نازک متاله شیشه

ساخت وبلاگ
چکیده : 🎤ولادت حضرت علی (ع).محلی مازنیبا سبک مه دل نازک مثال شیشه🌺🌺🌺🌺🌺🌺➰➰➰➰➰➰عجب شوعه باصفاههمیلاد مولا مرت... با عنوان : ولادت علی ع سرود مازندرانی سبک مه دل نازک متاله شیشه بخوانید :
🎤ولادت حضرت علی (ع).محلی مازنی
با سبک مه دل نازک مثال شیشه

🌺🌺🌺🌺🌺🌺➰➰➰➰➰➰
عجب شوعه باصفاهه
میلاد مولا مرتضاهه
دس خداهه ون دس
قهرمونِ خیبر گشاهه

زهرا ، ته دل قراربموعه
رسول الله ره برار بموعه
دیگه، غم غرصه ای ندارنه
ونه. ، همدم و همکار بموعه
چش شیعیون بواشه روشن/مکه بهیعه امشو گلشن۲
🌺🌺🌺🌺🌺🌺➰➰➰➰➰➰
جهان سک وسو بموعه
چون که گل خوشبوبموعه
مکه غرق در سروره
اتّا گل ٔ گل خوشبو بموعه

زهرا ، ته دل قراربموعه
رسول الله ره برار بموعه
دیگه، غم غرصه ای ندارنه
ونه. ، همدم و همکار بموعه
چش شیعیون بواشه روشن/مکه بهیعه امشو گلشن۲
🌺🌺🌺🌺🌺🌺➰➰➰➰➰➰
وره کشه بیته مولا
هسی مه همدم درهمه جا
وصی و مه جانشینی
کعبه ته جا بهیته جلا

زهرا ، ته دل قراربموعه
رسو الله ره. برار بموعه
دیگه، غم غرصه ای ندارنه
ونه. ، همدم و همکار بموعه
چش شیعیون بواشه روشن/مکه بهیعه امشو گلشن۲
🌺🌺🌺🌺🌺🌺➰➰➰➰➰➰

زبون زده روزگاره
چنده با ایمون وبا وقاره
خوامبه که دنیا بدونه
مه دین و ایمون و شهریاره

زهرا ، ته دل قراربموعه
رسول الله ره برار بموعه
دیگه، غم غرصه ای ندارنه
ونه. ، همدم و همکار بموعه
چش شیعیون بواشه روشن/مکه بهیعه امشو گلشن۲

🌺🌺🌺🌺🌺🌺➰➰➰➰➰➰
وقتی که لب هاکنه وا
خلقی ره کنده وه شه شیدا
ونه بیان روی منطق
دشمنون ره کنده وه رسوا


زهرا ، ته دل قراربموعه
رسول الله ره برار بموعه
دیگه، غم غرصه ای ندارنه
ونه. ، همدم و همکار بموعه
چش شیعیون بواشه روشن/مکه بهیعه امشو گلشن۲


شاعر قاسم جناتیان قادیکلایی

+ نوشته شده توسط قاسم جناتیان قادیکلائی در شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۷ و ساعت 18:17 |

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 24 فروردين 1397 ساعت: 8:41