مادر/الهی بمیرم من شه مارسّه/الهی بمیرم شه غمخوارِسْه /

ساخت وبلاگ
چکیده : جهت مادرهای بسیار قدیمی /محلی 🌷🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹✔️✔️ الهی بمیرم من شه مارسّه/ونه قربون بهوومالهی ب... با عنوان : مادر/الهی بمیرم من شه مارسّه/الهی بمیرم شه غمخوارِسْه / بخوانید :
جهت مادرهای بسیار قدیمی /محلی


🌷🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸🌸🌹🌹🌹🌹✔️✔️

الهی بمیرم من شه مارسّه/ونه قربون بهووم
الهی بمیرم شه غمخوارِسْه /

مه بسوته دل ره ای انه ناله/
یاد مار که کمبه دل بونه پاره/

مره یاد انه اون سخته روزگار /
مره یاد انه اون خسه تن و کار/

ونه دوش وچه و دس دیه هوکا/
اتّا دس رسن و پیش دیه ورزا /

صواحی تا نماشته دیّه صحرا/
خسته تن اموعه با صدتا بلا /

گو و گوگزا ره وه کرده جابجا /
نماشون سر وِسّه بَپِجِه پلِا/

ونه دور بگردم گل ونوشه /
وسه منگو ره نماشون بدوشه/

چی بووم من ونه زار توم نبونه/
مه ماره رنج و زحمت گم نبونه/

دشت و خشکه و کنف و پنبه جار/
مگر تموم بونه مه ننای زار /

شو که بیبو شینه پنبه دله گیر /
اتا اشکم نخرده غذا ره سیر /

وسه حیاط با تش او گرم هاکنه/
وچون ره اتّا جور سرگرم هاکنه/

وچون تن و په ره خار بشوره/
لباس و مردیه شلوار بشوره /

ونه بلاره که سختی بدیعه/
بمرده اتّا دم راحت ندیعه /

اتّا عمر مه فکر و خیال همینه/
دسته گل هسه که زیر زمینه /

اره بهشت ونه لینگ بن هسه/
ونه داغه (صفای) دل بشکسّه /


شاعر قاسم جناتیان قادیکلایی

ورزا//گاو نر
پنبه دله گیر //پاک کردن پنبه جدا کردن پنبه از جایش

+ نوشته شده توسط قاسم جناتیان قادیکلائی در جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۶ و ساعت 21:24 |

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 25 آذر 1396 ساعت: 16:30