سینه زنی مازندرانی مناسبت اربعین | بلاگ

سینه زنی مازندرانی مناسبت اربعین

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

از زبان برادر بازینب در ورود کربلا اربعین

➖➖➖➖➖➖➖➖✔️
خش بموعی مه خاخره قهرمون
خش بموعی مه زینب قد کمون
شیر دختری از علی/هنیش مه قوره پلی
آه از جدائی /داد از جدائی


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✔️
بته برار تشنه لب سرجدا
پِرِس خاخر بمو زشام بلا
ته قیامه کزبلا/خاخر ادامه هدا
شیر دختری از علی/هنیش مه قوره پلی
آه از جدائی /داد از جدائی

مره بعو ای خاخره دلاور
کی بشکندیعه خاخر ته فرقِ سر
چِوِسّه تن کهوعه/نکنه جای چوعه
شیر دختری از علی/هنیش مه قوره پلی
آه از جدائی /داد از جدائی

➖➖➖➖➖➖✔️
مه چش وقتی ته سر نیزه دیعه
مه گوش وقتی صوت قرآن رسیعه
شه جه طاقت ندیمه/ش سر ره بشکندیمه
شیر دختری از علی/هنیش مه قوره پلی
آه از جدائی /داد از جدائی

➖➖➖➖➖✔️
ای زینب قهرمون ودلاور
هروقت مه سر امو تنه برابر
رونیزه برمه کرده/تره اشاره کرده
شیر دختری از علی/هنیش مه قوره پلی
آه از جدائی /داد از جدائی

➖➖➖➖➖✔️
خوش بموعی دسته گلِ مدینه
دختره با ادب من سکینه
دتر ته برمه نکن /مه قلب ره پاره نکن
شیر دختری از علی/هنیش مه قوره پلی
آه از جدائی /داد از جدائی


➖➖➖➖➖➖✔️
بته بابا بوردی دل ره بَوِرْدی
مه خاخره جور چه مره نَوِردی
دیگه مه دل غمینه/چطی بورم مدینه

شیر دختری از علی/هنیش مه قوره پلی
آه از جدائی /داد از جدائی

شاعر قاسم جناتیان قادیکلائی

مازندرانی,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 23:12